HMS-Rådgivning

Trenger du hjelp til HMS-arbeidet? Da har vi rådgivere som kan stille til disposisjon i lengre perioder eller i kortvarige prosjekter. Vårt fokus er å gjøre dere best mulig rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier. Med HMS-rådgiver fra EcoConsulting får den hjelpen du trenger. 

Rådgivningen omfatter:

  • Gjennomføre risikovurderinger

  • Oppdatere oversikt over lover og forskrifter og de viktigste kravene for din virksomhet

  • Utarbeide HMS-dokumenter, system og materiell

  • Gjennomføring av lovpålagt opplæring innen HMS og beredskap/ krisehåndtering

  • Følge opp avvik

  • Vedlikeholde stoffkartotek

  • Gjennomføre vernerunder

  • Gjennomføre HMS-revisjoner og kvalitetssikre HMS-arbeidet

 
Ønsker du pris på HMS-rådgivning? Ring oss på 23 62 34 10 for en uforpliktende samtale eller ta kontakt nedenfor for prisforespørsel.