top of page

HVA ER MILJØFYRTÅRN?

0E2A3874.jpg

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

1. HMS

Miljøfyrtårn bygger på HMS. Det bør derfor først klargjøres om virksomheten har et etablert og fungerende HMS-system. Dersom virksomheten ikke har et etablert og fungerende HMS-system må dette etableres før arbeidet med miljøanalysen kan fortsette.

2. Energi

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal arbeide for å forbedre sine klimaprestasjoner med utgangspunkt i klimaregnskapet. Virksomhetene bør finne tiltak og indikatorer som fører til faktiske og robuste forbedringer; tiltak som de og deres ansatte kan være oppriktig stolte av.

3. Innkjøp

Miljøfyrtårn bedrifter ønsker å fremme klima- og miljøhensyn i offentlige innkjøp, samt å se tiltak knyttet til innkjøp som del av en helhetlig miljøpolitikk i virksomheten. Et viktig mål med en grønn innkjøpspolitikk er å finne synergier mellom økonomiske besparelser og miljøforbedringer.

4. Transport

Økt kunnskap om klima har ført til at mange virksomheter har et ønske om å kunne se effekten av egne tiltak. CO2 utslipp er en område hor en Miljøfyrtårn virksomhet kan se betydelige besparelser.

5. Avfall

Miljøfyrtårns avfallstrategi skal bidra til en effektiv og optimalisert ressursbruk, til det beste for helse, miljø og klima. Avfallsreduksjon er mål nr 1 når det gjelder avfallshåndtering. Kildesortering og bevisstgjøring rundt fraksjons sortering og et godt samarbeid med renovatør er nøkkelen.

Hva er Miljøfyrtårn?: About
bottom of page