top of page
Trees

HVORFOR BLI MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT?

1. Ta miljøansvar

Ved å sertifisere din virksomhet får du gode råd og verktøy som gjør miljøarbeidet enklere. Du reduserer dine klimagassutslipp – og bidrar til en grønn fremtid.  

2. Oppnå konkurransefortrinn

Med Miljøfyrtårn sertifisering oppfyller du miljøkrav og får dokumentasjon på ditt miljøarbeid. Med det kvalifiserer du til å delta i flere anbud – enkelt og effektivt. 

3. Styrk merkevaren

Ved å ta miljøansvar bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Du viser at du driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.

4. Kutt kostnader

Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

5. Skap resultater

Miljøfyrtårnportalen gir deg en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

6. Senk sykefraværet

Miljøfyrtårn hjelper deg å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

7. Vis lederskap

Ikke hvil deg på gamle rutiner. Gå foran, gjør noe konkret for miljøet – og vis at fremtidens løsninger er bærekraftige.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn sertifisert?: About
bottom of page