Miljøfyrtårn konsulentbistand

Våre konsulenters rolle i Miljøfyrtårn arbeidet er å guide og rettlede virksomheten din fra oppstart mot sertifisering. Konsulentene våre er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten din skal oppfylle alle sertifiseringskriterier. Konsulentene våre vil videre kunne bistå med rettledning til utfylling av miljøkartleggingsskjema og klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårnportalen. Vi vil gi beskjed til sertifisøren når virksomheten er klar for sertifisering. Konsulentene våre skal ikke avslutte sitt arbeid før alle nødvendige tiltak i forhold til bransjekriteriene er gjennomført og deg som virksomhet er fornøyd.

Konsulentene våre vil kunne veilede bedriften din med forslag og tips til smarte miljøgrep som vil heve virksomheten din sine prestasjoner på indre og ytre miljø. Råd og veiledning skal hele tiden gis ut fra bedriftsøkonomiske forutsetninger og med sikte på å gi økt lønnsomhet for din bedrift. Konsulentene våre vil kunne avdekke om det er enkelte bransjekriterier det ikke er mulig å tilfredsstille ved hjelp av arbeidet i miljøfyrtårngruppa og som krever ekstern hjelp. Det gjelder spesielt for virksomheter der svakhetene i internkontroll for HMS er svært store. Ved kompliserte ENØK-problemstillinger vil det ofte være behov for hjelp fra en ekstern ENØK-rådgiver. Men ikke fortvil, våre konsulenter vil kunne hjelpe deg med dette arbeidet. Ta kontakt i dag for en gratis uforpliktende prisforespørsel. Ta miljøgrep i dag og bli en anbudsvinner.

Veien til Miljøfyrtårn Bli Miljøfyrtårn sertifisert